Pre zistenie, akú veľkosť topánky dieťa potrebuje, postupujeme podľa nasledovného postupu.

Meranie nohy robíme vždy v stoji, pretože noha sa pri zaťažení o niečo roztiahne. Dieťa postavíme na papier, skontrolujeme či stojí na oboch nohách, či nekrčí prsty a urobíme čiaru za pätou a pred palcom (prípadne obkreslíme celú nohu). Odmeriame vzdialenosť medzi čiarami (pri obkreslení celej nohy najdlhšiu vzdialenosť medzi pätou a špičkou) a získame dĺžku chodidla.

meranie detskej nohy

K odmeranej dĺžke nohy treba pripočítať tzv. nadmerok. Je to potrebný voľný priestor pri prstoch nožičky. Asi polovica tohto voľného priestoru slúži pre voľný pohyb prstov pri chôdzi, druhá polovica pre rast nohy. Pre detskú obuv sa za ideálny nadmerok považuje 1,2 cm, pri papučkách 1 cm. Nie vždy sa dá dosiahnuť, aby dieťa malo v topánke ideálny nadmerok, preto sa pri obuvi určuje rozpätie 0,9 – 1,5 cm, ktoré treba k dĺžke chodidla pripočítať, aby sme zistili, akú vnútornú veľkosť topánky dieťa potrebuje. Pri papučkách je to 0,7 - 1,2 cm.

Odporúčaná dĺžka nožičky dieťaťa pre každú veľkosť EU je uvedená v našich veľkostných tabuľkách.

Všetky topánočky (okrem papučiek) v našom obchode sú vyrábané podľa francúzskeho systému číslovania, ktorý sa považuje za európsky štandard (skratka EU). V tomto systéme sú rozdiely medzi jednotlivými veľkosťami vždy 0,66 cm. Pokiaľ si chcete vypočítať vnútornú dĺžku topánky v cm, stačí veľkosť v EU vynásobiť číslom 0,66. Napr. pre veľkosť 20 je vnútorná veľkosť topánky 20 x 0,66 = 13,2 cm.

Pri papučkách sa výpočet veľkosti líši. Papučky sú vyrábané metrickým systémom číslovania, to znamená, že medzi jednotlivými veľkosťami je rozdiel iba 0,5 cm. Každá papučka má stanovenú vnútornú dĺžku v cm, napr. 11,5; 12; 12,5; 13; 13,5; 14... Okrem toho pre každú veľkosť je určený tzv. mondopoint, ktorý udáva ideálnu dĺžku chodidla pre danú veľkosť. Napr. pre papučku veľkosti 13 cm je mondopoint 120 mm (odporúčaný nadmerok 1 cm). Metrické veľkosti papučiek bývajú prepočítavané do EU systému číslovania. Pretože v metrickom systéme sú rozdiely medzi veľkosťami 0,5 cm a v EU číslovaní je to 0,66 cm, tento prepočet nie je presný a medzi niektorými veľkosťami sa musia pridať aj polčísla. Preto pri označovaní papučiek EU systémom nájdeme aj veľkosti 18,5; 20,5; 24,5; 29,5 alebo 33,5.

Vnútorná dĺžka obuvi sa u rôznych výrobcov líši, preto nemôžeme zaručiť, že tieto výpočty veľkosti budú vždy presné a môže sa stať že budete potrebovať inú veľkosť. Preto tento výpočet považujte iba za odporúčaný, nie záväzný.

Ak chcete mať istotu, že dostanete správnu veľkosť, napíšte nám pri objednávke odmeranú dĺžku chodidla, my presne odmeriame vnútornú dĺžku objednanej obuvi a odporučíme vám správnu veľkosť.