Popis podmienok spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľom internetového obchodu www.minitopanocka.sk je Ing. Zuzana Macková, Norovce 152, 956 38 Norovce, IČO: 46416838, IČ DPH: SK1071855455.

Pred nakupovaním v eshope je potrebné zaregistrovať sa alebo objednávať ako návštevník pomocou zrýchlenej objednávky.

Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie:

  • meno a priezvisko, dodacia adresa, fakturačná adresa (ak nie je totožná s dodacou adresou)
  • e-mailová adresa (slúži na komunikáciu so zákazníkom)
  • telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt so zákazníkom, prípadne pre kuriéra Slovenskej pošty pri dodaní tovaru)

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri nášho webhostingu WEDOS Internet, a.s. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môže registrovaný zákazník kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo po prihlásení sa na našu stránku www.minitopanocka.sk. V prípade, že si zákazník želá zrušiť svoju registráciu, po žiadosti zaslanej e-mailom, bude konto vymazané.

Počas  návštevy zákazníka sú na serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo vložil do nákupného košíka, kedy a odkiaľ na stránku prišiel).

Osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou Slovenskej pošty, ktorá údaje potrebuje pre správne dodanie tovaru.

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej práva podľa zákona č. 18/2018 Z.z., v znení neskorších predpisov, t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Prevádzkovateľ môže tretím stranám alebo verejnosti poskytnúť súhrnné štatistické informácie o zákazníkoch, návštevnosti, obrate a ďalšie údaje, avšak na základe nich nie je možné nijakým spôsobom identifikovať jednotlivých zákazníkov.